Všeobecné obchodní podmínky služby Internet

Dle zákona č. 127/2005 Sb. Zákona o elektronických komunikacích, upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací mezi Poskytovatelem a Klientem.

  • Všeobecné obchodní podmínky definují: obchodní, technické, provozní a reklamační postupy pro poskytování služby v síti Poskytovatele.
  • Vymezují: základní povinnosti a práva smluvních stran.
  • Tvoří: nedílnou součást smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky telefonní služby VoIP

V souladu s telekomunikačním zákonem 127/2005 Sb a všeobecným oprávněním VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/14/12.2012-17 vydaným ČTU, se stanovují tyto následující Všeobecné podmínky telefonní služby VoIP, které upravují poskytování služeb uživatelům ze strany poskytovatele.

  • Tyto podmínky obsahují základní obchodní, technické, provozní a reklamační postupy pro poskytování služby.
  • Vymezují základní povinnosti a práva smluvních stran.
  • Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel - služba VoIP

V souladu s telekomunikačním zákonem 127/2005 Sb a opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu OOP/10/10.2012-12 se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelnosti čísel.
 
  • Podmínky služby přenositelnost telefoních čísel upravují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka veřejně dostupné telefonní služby v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefoních čísel. Tato služba je dostupná všem účastníkům.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na jeho mimosoudní řešení. Spory týkající se vyúčtování služeb elektronických komunikací řeší Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). Ostatní spotřebitelské spory řeší Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Všeobecné obchodní podmínky služby Internet
Návrh smlouvy, služba Internet
Ceník služba Internet 2016/2017
Všeobecné obchodní podmínky služby VoIP
Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel - služba VoIP
Oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě
Formulář odstoupení od smlouvy